Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Zmarł st. bryg. w st. spocz. Hubert Molenda

2019.03.26

25 marca 2019 roku, w wieku 85 lat zmarł st. bryg. w st. spocz. Hubert Molenda.

Pan st. bryg. w st. spocz. Hubert Molenda służbę w jednostkach ochrony przeciwpożarowej pełnił ponad 40 lat. Przez lata służby w jednostkach ochrony przeciwpożarowej zajmował stanowiska kierownicze. Z pożarnictwem związany był od 1952r. podejmując służbę na stanowisku Zastępcy Komendanta w  Miejskiej Komendzie Straży Pożarnych w Rudzie Śląskiej, od 1957r. stanowisko p.o. Komendanta Miejskiej Komendy Straży Pożarnej w Czeladzi, od 1960r. Komendanta Miejskiej Komendy Straży Pożarnych w Siemianowicach. W 1972r. objął stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Pożarnictwa w Katowicach, które piastował do 1980 roku. We wrześniu 1980r. objął stanowisko Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych w Pyskowicach, którą piastował do dnia powstania Państwowej Straży Pożarnej. Po stworzeniu struktur Państwowej Straży Pożarnej od dnia 1 lipca 1992r. powołany na stanowisko Zastępcy Dowódcy JRG PSP w Pyskowicach. Z dniem 15 lipca 1993r. przeszedł na emeryturę.  W okresie pełnionej służby brał czynny udział w działaniach gaśniczych przy usuwaniu skutków pożaru lasu w sierpniu 1992r. na terenie Kuźni Raciborskiej. Podczas działań udowodnił swoje szerokie umiejętności z zakresu dowodzenia i koordynacji działań jednostek Państwowej Straży Pożarnej jak
i ochotniczego pożarnictwa.                                                                                     

Pogrzeb św.p. st. bryg. w st. spocz. Huberta MOLENDY odbędzie się w dniu 28 marca 2019r. o godz.1000w Kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pyskowicach przy ul. Kolejowej 10. Po ceremonii pogrzebowej nastąpi odprowadzenie Zmarłego na Cmentarz Parafialny przy ul. Cichej.