Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Porozumienie o współpracy z Grupą Cargo w Jaworznie

2019.04. 5

5 kwietnia 2019 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach, Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jacek Kleszczewski oraz Wiceprezes Zarządu Grupy Cargo w Jaworznie Jacek Skalny podpisali porozumienie w sprawie współpracy w zakresie realizacji szkoleń dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej pn. „Doskonalenie techniki jazdy i bezpieczeństwo na drodze”.

W ramach szkoleń przewidziano zajęcia teoretyczne i praktyczne w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy CARGO w Jaworznie. Podczas zajęć teoretycznych omawiane będą: zasady przygotowania do jazdy, prawidłowa ocena przeszkód terenowych, umiejętność prowadzenia obserwacji i przewidywania zdarzeń, techniki bezpiecznej jazdy z uwzględnieniem zmiennych warunków pogodowych oraz weryfikacja błędów i nawyków powodujących niebezpieczeństwo na drodze. Natomiast w ramach zajęć praktycznych prowadzone będą zajęcia uwzględniające sposób jazdy w złożonych sytuacjach drogowych, w tym omijanie przeszkód na śliskiej nawierzchni, jazda po łuku z uwzględnieniem wpływu prędkości na zachowanie się pojazdu, a także jazda przy stworzonych warunkach umożliwiających ekstremalne zachowanie samochodu podczas jazdy. Do dyspozycji uczestników szkolenia będą również symulator dachowania, zderzeń i alkogogle.