Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Warsztaty dla grup ratowniczych - "WISŁA 2019"

2019.04.11

W dniach od 2 do 4 kwietnia 2019 roku w Wiśle, na nieużytkowanym obiekcie, przeprowadzono warsztaty dla grup ratowniczych pod kryptonimem „Wisła 2019”. W warsztatach wykorzystano wydzielone siły i środki Centralnego Odwodu Operacyjnego KSRG województwa śląskiego tj. Specjalistyczne Grupy Poszukiwawczo Ratownicze oraz Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Wysokościowego z Jastrzębia-Zdroju i Radzionkowa. Ponadto na poziomie podstawowym ćwiczenia prowadziły zastępy z JRG Ustroń.  Zajęcia odbywały się przez 3 dni dla każdej zmiany służbowej. 

Głównym celem warsztatów było ustalenie stopnia przygotowania sił i środków Centralnego Odwodu Operacyjnego KSRG do działań związanych z ratownictwem poszukiwawczym oraz ratownictwem wysokościowym. Ponadto doskonalone były umiejętności organizacji oraz wykorzystania łączności współdziałania i dowodzenia, doskonalenie alarmowania, dysponowania i przemieszczania grup specjalistycznych PSP,  a także rozwijanie umiejętności reagowania na nagłe zmiany sytuacji i występujące utrudnienia.

Założeniami do ćwiczeń było przeszukanie uszkodzonego budynku przy pomocy elektronicznego sprzętu do lokalizacji osób zasypanych, bądź zagruzowanych. W pierwszej fazie działań przeszukania odbywały się tzw. „metodą biologiczną”, czyli fizyczne przeszukanie budynku, który uległ zawaleniu. W niektórych przypadkach poszukiwania odbywały się z wykorzystaniem psów poszukiwawczych. Następnym etapem było wprowadzenie do działań geofonów oraz kamer wziernikowych. Po ustaleniu miejsca lokalizacji osób zagruzowanych wykonywano przebicie przez ścianę w celu ewakuacji poszkodowanych. Część osób znajdujących się na wyższych kondygnacjach wymagała ewakuacji technikami wysokościowymi (tzw. technikami linowymi). W pierwszej fazie, zanim zbudowane zostały stanowiska, osobom rannym na miejscu udzielana była kwalifikowana pierwsza pomoc. Po wykonaniu odpowiednio zabezpieczonego stanowiska poszkodowani ewakuowani byli w miejsce bezpieczne. 

Ponadto na poziomie podstawowym zastępy JRG Ustroń ćwiczyły możliwości ewakuacji przy pomocy drabin przystawnych, osób uwięzionych na pierwszym piętrze, a także wydostanie poszkodowanych znajdujących się w studniach lub zagłębieniach. Łącznie, codziennie w warsztatach brało udział ponad 30 strażaków-ratowników.