Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Świąt Wielkanocnych

2019.04.19

 

 

Życzenia Brudzińskiego