Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Życzenia Komendanta Głównego PSP z okazji Świąt Wielkanocnych

2019.04.19

życzenia Komendanta Głównego