Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Warsztaty z Systemów Informacji Geograficznej i Teledetekcji

2019.04.15

10 kwietnia 2019 roku w siedzibie JRG1 Katowicach – Szopienicach, odbyło się szkolenie z podstaw Systemów Informacji Geograficznej i Teledetekcji organizowane przez Centrum Informacji Kryzysowej Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Było to pierwsze z serii szkoleń realizowanych w ramach projektu  „System operacyjnego gromadzenia udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku – Sat4Envi”. W szkoleniu uczestniczyli zaproszeni funkcjonariusze z Państwowej Straży Pożarnej z województwa śląskiego.  Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zagadnieniami teoretycznymi związanymi z Systemami Informacji Geograficznej, rodzajami danych przestrzennych, teledetekcją oraz wybranymi systemami obrazowania Ziemi.

Uczestnicy szkolenia poznali podstawowe zagadnienia z zakresu teledetekcji i systemów GIS t.j:

  • podział danych przestrzennych oraz podstawowe formaty danych GIS,
  • różnice pomiędzy danymi rastrowymi i wektorowymi, 
  • źródła danych przestrzennych (usługi WMS, WMTS, WFS, dane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: PRG, BDOO, BDOT10k oraz inne dane: OSM ,CLC, OSM , BDL, PIG, GDOŚ, Copernicus EMS),
  • pojęcie teledetekcji oraz pułapy rejestracji danych,
  • proces pozyskiwania danych teledetekcyjnych i rodzaje sensorów (optyczne, radarowe),
  • pojęcie promieniowania elektromagnetycznego, rozdzielczości przestrzennej, spektralnej, czasowej i radiometrycznej, kompozycje barwne,
  • różnice pomiędzy obrazami lotniczymi a satelitarnymi, ograniczenia danych,
  • wybrane systemy obrazowania oraz dostępność danych w Polsce,
  •  zastosowania obrazów satelitarnych.

Na zakończenie uczestnicy szkolenia wykonali ćwiczenie praktyczne w programie QGIS, które polegało na przygotowaniu mapy przedstawiającej zasięg rozlewisk Narwi.”