Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

2019.04.27

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

27 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku odbyły się Eliminacje Wojewódzkie XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom”. W Eliminacjach wzięło udział 90 uczestników z 31 powiatów województwa śląskiego. Organizatorem Turnieju był Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP przy współpracy Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach.

Zgodnie z Regulaminem eliminacje składały się z części pisemnej, w której było 40 pytań testowych. Do części ustnej turnieju zakwalifikowała się najlepsza trójka uczestników z każdej grupy wiekowej. W tej części uczestnicy musieli wykazać się wiedzą, odpowiadając na trzy losowo wybrane pytania. 

Całość odpowiedzi uczestników oceniana była przez jury w składzie: 

1. st. kpt. Jarosław Polak - Przewodniczący Jury
2. kpt. Andrzej Makles - Z-ca Przewodniczącego
3. mł. kpt. Agnieszka Rękas – Członek Jury 

Ostatecznie kolejność miejsc w finale była następująca:

Grupa I - uczniowie szkół podstawowych

  1. powiat żywiecki - 7 pkt.
  2. powiat wodzisławski – 6 pkt.
  3. powiatu zawierciański - 2 pkt.

Grupa II - uczniowie szkół gimnazjalnych

  1. powiat wodzisławski - 6 pkt.
  2. powiat zawierciański - 5 pkt.
  3. powiat mikołowski – 2,5 pkt.

Grupa III - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

  1. powiat cieszyński - 4 pkt.
  2. powiat jastrzębski - 3 pkt.
  3. powiat częstochowski -1 pkt.

Nagrody laureatom wręczali Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Adam Wilk oraz Starosta Kłobucki, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach, Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kłobucku Henryk Kiepura oraz Zastępca Dyrektora Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach Sylwia Radwańska.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy a zwycięzcy nagrody i upominki.

Zwycięzcom i uczestnikom eliminacji wojewódzkich serdecznie gratulujemy. Najlepsi uczniowie wezmą udział w Finale Krajowym.