Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Nominacja generalska dla Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

2019.05. 4

4 maja 2019 roku podczas centralnych obchodów Dnia Strażaka w Warszawie, Prezydent RP Andrzej Duda w asyście szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego wręczył nominację generalską śląskiemu komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jackowi Kleszczewskiemu.

Na stopień nadbrygadiera awansowani zostali także:
- zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tadeusz Jopek,
- podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Babiec,
- mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Bogdan Łasica, 
- zachodniopomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jacek Staśkiewicz,
- łódzki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Wlazłowski.

Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji strażaków w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie. W dalszej części obchodów uroczystość przebiegała na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wzięli w niej udział: Prezydent RP Andrzej Duda, prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński, sekretarz stanu MSWiA Jarosław Zieliński oraz prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Waldemar Pawlak.

Opracowanie: na podstawie KG PSP. Zdjęcia: Tomasz Banaczkowski KG PSP

 

Nadbryg. Jacek Kleszczewski jest absolwentem Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. W 1999 roku, po ukończeniu szkoły rozpoczął służbę w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1 w Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie. Od 1 stycznia 2000 roku, kontynuował ją w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Rozpoczął ją od stanowiska dowódcy zastępu. Następnie pełnił służbę między innymi jako dowódca sekcji oraz Dowódca Kompanii Szkolnej. Z dniem 14 czerwca 2016 roku objął stanowisko Zastępcy Komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. 
Z dniem 17 grudnia 2016 r. został powołany na stanowisko Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

W roku 2003 ukończył studia na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie "Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy" na Politechnice Częstochowskiej uzyskując tytuł inżyniera. W roku 2006 ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, uzyskując tytuł magistra inżyniera. Ponadto, ukończył tamże studia podyplomowe dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie w zakresie przygotowania pedagogicznego.

W 2010 roku, pełniąc obowiązki dowódcy kompanii Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego PSP, usuwał skutki powodzi w miejscowościach Żerków, Sandomierz, Opole, Czechowice. Prowadził działania na terenie zalanych dzielnic Częstochowy. Nadbryg. Jacek Kleszczewski koordynował działania  mające na celu usuwanie skutków powodzi, jednocześnie prowadził współpracę ze sztabem antykryzysowym, z władzami samorządowymi i pozostałymi służbami, osobiście nadzorując i koordynując działania. 3 marca 2012 roku brał czynny udział w akcji ratowniczej po katastrofie kolejowej pod Szczekocinami. W dniu 23 października 2014r. wraz z kadetami ofiarnie uczestniczył w akcji ratunkowej po zawaleniu się kamienicy w Katowicach przy ul. Chopina.

Jako Śląski Komendant Wojewódzki PSP w 2017 roku dowodził usuwaniem skutków Orkanu Ksawery, w 2018 roku dowodził podczas katastrofy budowlanej w Sosnowcu, gdzie z gruzowiska wydobyto i uratowano jedną osobę. W 2018 roku kierował przygotowaniami zabezpieczenia 24 Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) wraz  z 14 sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP14), w tym stworzeniem koncepcji realizacji poszczególnych elementów zabezpieczenia szczytu klimatycznego COP24 oraz w okresie trwania Szczytu Klimatycznego COP24 Katowice. Przedsięwzięcie zostało bardzo wysoko ocenione przez ONZ, instytucje państwowe jak i instytucje i organizacje współpracujące.

Za ofiarność, odwagę i gotowość niesienia pomocy został wyróżniony przez Wojewodę Śląskiego i Komendanta Głównego PSP. 
Nadbryg. Jacek Kleszczewski został odznaczony: W 2016 r. Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, w 2010 r. Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Pożarowej”.