Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Powitanie Pana Generała

2019.05. 7

6 maja 2019 roku, w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach odbyło się uroczyste powitanie Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, w związku z nominacją generalską.
Uroczystość rozpoczęło złożenie meldunku komendantowi przez st. bryg. Adama Wilka – Zastępcę Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego.

W dalszej części uroczystości życzenia; w imieniu komendantów powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej woj. śląskiego, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych komendy; złożył Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Bogdan Jędrocha, który podkreślił „…Dzisiaj w komendzie wojewódzkiej witamy ponownie generała i jest to duma i zaszczyt dla wszystkich strażaków województwa śląskiego, że tak dużym garnizonem dowodzi generał…”.

Następnie głos zabrał Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski, który podziękował za przybycie i życzenia. W swoim wystąpieniu powiedział: „Dowodzenie takim garnizonem to dla mnie nie tylko zaszczyt i duma ale także zobowiązanie”. Podziękował również wszystkim za dotychczasowa współpracę.
Na zakończenie, okolicznościowe przemówienie wygłosił Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński, który w imieniu policjantów i zaproszonych gości pogratulował tak zaszczytnego awansu.

Wśród zaproszonych gości byli: Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego  Anna Sokołowska-Olesik, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach Mariusz Gojny, Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk Adam Jopek, Zastępca Dowódcy 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej ppłk Piotr Wielogórski.