Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy w OSP Ostrów Lubockie

2019.05. 3

Dnia 3 maja 2019 roku w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej Ostrów-Lubockie odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego IVECO DAILY GLBA 1,4/12 4×2.
Samochód Iveco, z silnikiem o pojemności 3 litrów i mocy 180 KM, wyposażony w zbiornik wody o pojemności 1360 litrów z dodatkowymi 130 litrami środka pianotwórczego, posiadający autopompę dwuzakresową o wydajności 1200 l/min, zakupiony został dzięki środkom finansowym pozyskanym z budżetu: Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach – 100.000 zł, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie – 50.000 zł, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 50.000 zł, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 50.000 zł, Urzędu Gminy Kochanowice – 180.377 zł oraz Nadleśnictwa Herby – 1.000 zł. Łączny koszt pojazdu: 431.377 zł.
Przed uroczystym apelem, w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Ostrowie odprawiona została msza święta, po której Proboszcz Parafii św. Wawrzyńca w Kochanowicach ks. Krystian Gajek dokonał poświęcenia zarówno nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego, jak również zmodernizowanej strażnicy OSP Ostrów-Lubockie.

W uroczystości udział wzięli między innymi:

  • Poseł na Sejm RP Andrzej GAWRON;

  • Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Adam WILK;

  • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu bryg. Janusz BULA;

  • Wójt Gminy Kochanowice, jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP – Ireneusz Czech;

Ponadto w wydarzeniu udział wzięli: Prezes Oddziału Powiatowego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych w Lublińcu, Komendant Gminny ZOSP RP Kochanowice, Przewodniczący Rady Gminy Kochanowice, Nadleśniczy Nadleśnictwa Herby oraz Sołtys Sołectwa Ostrów-Lubockie.
Zaproszeni goście, w swoich wystąpieniach podkreślali, że zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego do jednostki to niewątpliwie efekt wspólnego wysiłku wielu instytucji i osób zaangażowanych we wzmacnianie bezpieczeństwa na terenie gminy, powiatu i całego województwa.
Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Adam WILK podkreślił dużą rolę jaką w systemie bezpieczeństwa stanowią jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
Gospodarz gminy Ireneusz CZECH w swoim wystąpieniu podkreślił bardzo dobrą współpracę z Komendą Powiatową i Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej.

 

Zdjęcia i opracowanie: KP PSP w Lublińcu