Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Obchody Dnia Strażaka w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich

2019.05.16

16 maja 2019 r. odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia przez dowódcę uroczystości meldunku Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Następnie przy dźwiękach hymnu dokonano uroczystego podniesienia flagi państwowej. 

Przybyłych gości przywitał Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich bryg.Tomasz Dziechciarz. W swoim wystąpieniu podziękował on za całoroczną pracę, omówił dotychczasowe osiągnięcia, a także przedstawił plany dalszego rozwoju komendy.

Gośćmi, którzy swoją obecnością zaszczycili uroczystość byli między innymi Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Adam Wilk, prezydent Miasta Piekary Śląskie Pani Sława Umińska – Duraj, przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie Pan Tomasz Wesołowski wraz z radnymi, komendanci powiatowi/miejscy sąsiednich komend PSP, komendant miejski Policji w Piekarach Śląskich nadkom. Robert Klimek, Wiceprezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Piekarach Śląskich dh Krystian Sroka oraz dyrektorzy, prezesi, przedstawiciele instytucji, urzędów, przedsiębiorstw współpracujących z Komendą Miejską PSP w Piekarach Śląskich.

Podczas uroczystości odczytany został list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy skierowany do strażaków z okazji obchodów Dnia Strażaka.
W trakcie uroczystości wręczono odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, medale za Zasługi dla Pożarnictwa, dyplom komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz nominacje na wyższe stopnie w korpusie aspirantów, podoficerów i szeregowych. Następnie zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Adam Wilk wyróżniającemu się funkcjonariuszowi komendy, wręczył decyzję śląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o przyznaniu nagrody pieniężnej. Prezydent Miasta Piekary Śląskie Pani Sława Umińska – Duraj wręczyła nagrody pieniężne strażakom oraz pracownikom cywilnym, którzy w minionym roku osiągnęli wysokie wyniki w służbie i pracy.

Na zakończenie uroczystości komendant miejski szczególne słowa podziękowania skierował do śląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jacka Kleszczewskiego oraz prezydenta miasta Piekary Śląskie Pani Sławy Umińskiej – Duraj za wsparcie komendy w pozyskaniu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu Scania w 2018 roku. Pamiątkowe statuetki otrzymali śląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jacek Kleszczewski (przekazana na ręce zastępcy śląskiego komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Adama Wilka), prezydent Miasta Piekary Śląskie Pani Sława Umińska – Duraj, a także przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie Pan Tomasz Wesołowski oraz prezes Zarządu Spółki Orzeł Biały S.A.
Komendant miejski skierował również podziękowania w formie pamiątkowej statuetki posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Panu Jerzemu Polaczkowi (na ręce dyrektora biura poselskiego) za udzielone komendzie wieloletnie wsparcie.

 

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Gąsowski
Zdjęcia: mł. bryg. Adrian Patalong