Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Dzień Strażaka oraz Jubileusz 20-lecia powstania Komendy Miejskiej PSP w Świętochłowicach.

2019.05.16

16 maja 2019 roku miał miejsce uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka połączony z obchodami jubileuszu 20-lecia powstania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach. W uroczystym apelu wzięli udział strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach oraz członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej Świętochłowice 1.

Swoją obecnością strażaków zaszczycił Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Adam Wilk, a także najważniejsi przedstawiciele władz samorządowych miasta Świętochłowice z prezydentem Panem Danielem Begerem oraz przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Zbigniewem Nowakiem.

Na początku uroczystości odczytano list Prezydenta Andrzeja Dudy skierowany do wszystkich strażaków i druhów.
W dalszej części wręczono strażakom i druhom odznaczenia, wyróżnienia, nagrody oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.
W trakcie apelu, na ręce Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach, Prezydent Daniel Beger przekazał dzwon - będący darem mieszkańców Świętochłowic dla strażaków za ofiarność w ratowaniu życia, zdrowia i mienia. Poświęcenia dzwonu dokonał ksiądz dziekan Grzegorz Borg z parafii p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Świętochłowicach.

Z okazji jubileuszu 20-lecia powstania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach wręczano podziękowania oraz okazjonalne dzwonki strażackie dla przedstawicieli służb, instytucji i zakładów pracy współpracujących z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach.
Ponadto, na ręce Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach został przekazany sprzęt oraz umundurowanie specjalne ufundowane przez darczyńców.

Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach, prezydent Świętochłowic oraz przewodniczący Rady Miejskiej złożyli najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich strażaków i druhów.

 

 

Opracowanie i zdjęcia: KM PSP w Świętochłowicach