Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Wizyta komendanta głównego PSP w powiecie raciborskim

2019.05.27

24 maja 2019 roku komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski zapoznawał się z sytuacją powodziową na obszarze powiatu raciborskiego. Tego dnia przez jego teren, na rzece Odrze, przechodziła fala kulminacyjna. Komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski wraz ze śląskim komendantem wojewódzkim PSP nadbryg. Jackiem Kleszczewskim i komendantem powiatowym PSP w Raciborzu mł. bryg. Jarosławem Ceglarkiem  wizytował teren budowy zbiornika przeciwpowodziowego „Racibórz Dolny” .

 

Następnie komendant główny PSP spotkał się z wicemarszałkiem Sejmiku Wojewódzkiego w Katowicach Michałem Wosiem oraz wizytował jednostkę ratowniczo-gaśniczą PSP w Raciborzu, gdzie spotkał się ze strażakami pełniącymi służbę.

 

opracowanie: KP PSP w Raciborzu