Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Turniej udzielania pierwszej pomocy dla uczniów piekarskich szkół podstawowych.

2019.05.28

21 maja 2019 r. w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 13 w Piekarach Śląskich odbyła się kolejna edycja turnieju pierwszej pomocy dla uczniów piekarskich szkół podstawowych. Organizatorem turnieju była Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich, a honorowy patronat objęła Pani Sława Umińska – Duraj prezydent Miasta Piekary Śląskie. 

W zmaganiach udział wzięli piekarscy uczniowie 8 szkół podstawowych oraz 3 zespołów szkolno – przedszkolnych. Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonała prezydent Miasta Piekary Śląskie. Turniej został zorganizowany w formie drużynowej. Każda szkoła zgłosiła 3 osobową reprezentację. Turniej składał się z części pisemnej w formie testu oraz części praktycznej  w postaci trzech stanowisk, na których uczestnicy mieli za zadanie udzielić poszkodowanemu pomocy. Zadania praktyczne obejmowały:

  • udzielenie pomocy osobie z amputowaną dłonią,
  • udzielenie pomocy osobie, która doznała ataku padaczki,
  • udzielenie pomocy osobie z zatrzymaniem krążenia.

Dodatkowym utrudnieniem dla uczestników turnieju było skompletowanie w szkołach własnej apteczki, przy użyciu której następnie udzielali pierwszej pomocy. Za przygotowanie pytań testowych, stanowisk do ćwiczeń praktycznych z uwzględnieniem pozoracji oraz dokonanie oceny ćwiczeń praktycznych odpowiedzialni byli koordynatorzy ratownictwa medycznego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich oraz Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach. Sprawne przeprowadzenie turnieju nie byłoby możliwe bez zaangażowania ratowników medycznych pełniących służbę w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Piekarach Śląskich.

W zmaganiach konkursowych najlepszą drużyną okazali się uczniowie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 11. Odpowiednio drugie i trzecie miejsce zajęli uczniowie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2. Zwycięscy turnieju odebrali dyplomy oraz nagrody z rąk bryg. Tomasza Dziechciarza komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich oraz Pani Bogusławy Hanzel dyrektora szkoły, a pozostali uczestnicy zmagań otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.

Ponadto Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w czasie trwania turnieju pierwszej pomocy zorganizowała stoiska tematyczne dla uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 13 oraz zainteresowanych mieszkańców pobliskiego osiedla mieszkaniowego. Stoiska umożliwiały pod nadzorem funkcjonariuszy komendy podjęcie próby udzielania pierwszej pomocy przy użyciu specjalnych fantomów oraz pozwoliły zapoznać się ze sprzętem ratowniczym znajdującym się na wyposażeniu piekarskiej jednostki. Obok strażaków swoje stoiska zorganizowali funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Piekarach Śląskich.

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Gąsowski

Zdjęcia: mł. bryg. Adrian Patalong