Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Wojewódzkie obchody Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa

2019.05.29

Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa został ustanowiony w 2011 roku. Pierwsze oficjalne obchody odbyły się 29 maja 2012 roku . Dzień Weterana to święto wszystkich żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych oraz osób cywilnych, którzy wypełniali swoje obowiązki służbowe poza granicami państwa. Państwowa Straż Pożarna jest jedną z formacji mundurowych, która miała swój niepodważalny wkład w kształtowanie bezpieczeństwa w wymiarze międzynarodowym.

Organizatorami obchodów, które odbyły się 28 maja 2019 roku, pod patronatem Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach była Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie, Burmistrz Miasta Czeladź, Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu, Fundacja byłych żołnierzy i funkcjonariuszy sił specjalnych „SZTURMAN” oraz Starostwo Powiatowe w Będzinie. Uroczystość wsparli również: Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach

Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele św. Stanisława B.M. celebrowana przez Biskupa Diecezji Sosnowieckiej ks. dr Grzegorz Kaszaka. Następnie uczestnicy przeszli na plac Konstytucji 3 Maja, gdzie oddano honory poległym żołnierzom, a delegacje złożyły wieńce pod obeliskiem pamięci czeladzian poległych w walce o wolność ojczyzny. W ramach obchodów miała miejsce uroczysta zbiórka w Galerii Elektrownia, gdzie nastąpiło mianowanie na stopnie oficerskie, wręczenie nagród w konkursie plastycznym, a także rozdanie nagród dla uczestników rozgrywek piłkarskich oraz turnieju klas mundurowych. W Turnieju udział wzięły reprezentacje służb mundurowych: Państwowej Straży Pożarnej, Wojska, Policji, Straży Granicznej oraz samorządów z terenu woj. śląskiego. Reprezentacja z Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach zajęła 3. miejsce.

W uroczystości wzięły udział również pododdziały Państwowej Straży Pożarnej, Wojska Polskiego, Policji oraz Służby Więziennej. Na terenie Galerii Elektrownia można było zobaczyć strażackie samochody pożarnicze, sprzęt oraz wyposażenie.

W uroczystościach wzięli udział: Szef WSzW w Katowicach pan pułkownik Marek Majocha, Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Adam Wilk, Starosta Będziński Pan Sebastian Szaleniec, Burmistrz Miasta Czeladź Pan Zbigniew Szaleniec, wojskowi komendanci uzupełnień, dowódcy jednostek wojskowych oraz przedstawiciele służb mundurowych z województwa śląskiego, Wyższej Szkoły HUMANITAS w Sosnowcu, Fundacji byłych żołnierzy i funkcjonariuszy sił specjalnych „SZTURMAN”, weterani, uczniowie klas mundurowych, uczniowie szkół podstawowych z Czeladzi, kombatanci i mieszkańcy.

zdjęcia: WKU w Będzinie