Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

XXV posiedzenie Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej

2019.06. 6

W dniach 6-7 czerwca 2019 r., w Cieszynie, odbyło się jubileuszowe XXV posiedzenie Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej.

Wydarzenie poprzedziło spotkanie grupy roboczej ds. przeciwdziałania katastrofom, awariom i klęskom żywiołowym oraz zwalczania ich skutków, któremu przewodniczył st. bryg. Arkadiusz Biskup, zastępca komendanta głównego PSP. W jego trakcie przedstawiciele straży pożarnych z Polski i Czech przedstawili ocenę współpracy pomiędzy województwami po obu stronach granicy.

W trakcie posiedzenia Komisji st. bryg. Arkadiusz Biskup przedstawił wnioski, wypracowane podczas spotkania grupy oraz podsumował 25-letnią współpracę polskich i czeskich służb ratowniczych w ramach prac tego gremium.

Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski omówił współpracę Państwowej Straży Pożarnej woj. śląskiego oraz Straży Pożarnej Kraju Morawsko-Śląskiego, w szczególności zakresie realizacji projektów współfiansowanych ze środków Unii Europejskiej. W dalszej części swojego wystąpienia przedstawił przebieg ćwiczeń pk. "WASAR" i "USAR", które odbyły się w kwietniu tego roku na jeziorze goczałkowickim i na terenie Jastrzębia-Zdroju, a których głównym celem było sprawdzenie potencjału oraz możliwości współdziałania służb ratowniczych województwa śląskiego i kraju morawsko-śląskiego, podczas usuwania zagrożeń związanych z powodzią oraz usuwaniem zagrożeń związanych z wstrząsem i uszkodzeniem budynków.

XXV posiedzenie Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej zakończono pokazami działań polskich i czeskich służb ratowniczych, zorganizowanymi na cieszyńskim rynku.

Opracowanie i zdjęcia: Biuro Współpracy Międzynarodowej KG PSP