Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

„Dzień Otwarty” Oddziału Prewencji Policji w Katowicach

2019.06.14

14 czerwca 2019 roku, w siedzibie Oddziału Prewencji Policji w Katowicach po raz piąty zorganizowano „Dzień Otwarty”. To cykliczne wydarzenie stwarza świetną okazję do tego, by móc przyjrzeć się pracy funkcjonariuszy służb mundurowych i wojska z bliska. W tym roku wydarzenie przyciągnęło dzieci i młodzież nie tylko z Katowic.

Po uroczystej zbiórce, goście oraz wszyscy uczestnicy wydarzenia mogli podziwiać musztrę paradną w wykonaniu orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz pokaz działania policji konnej i pododdziału zwartego z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach.

Następnie wszyscy uczestnicy mogli zwiedzać stoiska tematyczne oraz obserwować pokazy sprzętu będącego na wyposażeniu służb, w tym Państwowej Straży Pożarnej.

W trakcie „Dni Otwartych” strażacy zaprezentowali także Centrum Edukacji Przeciwpożarowej, funkcjonujące w Komendzie Miejskiej PSP w Chorzowie. Centrum jest jedną z najnowocześniejszych sal edukacyjnych w Polsce, wykorzystujące w nauczaniu o bezpieczeństwie technologie multimedialne. Na powierzchni 800 m2 przygotowano sektory tematyczne, w których dzieci i młodzież poznają zagrożenia, z jakimi mogą się spotkać w codziennym życiu. Zaznajamiają się również z zasadami bezpiecznych zachowań oraz specyfiką pracy straży pożarnej.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się również stanowisko pierwszej pomocy, gdzie strażacy – ratownicy, na fantomach, szkolili dzieci i dorosłych z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Wszyscy, którzy przeszli takie szkolenie otrzymywali pamiątkowe gadżety (m.in. opaski odblaskowe, kubki lub mini zestawy pierwszej pomocy).

 

Opracowanie i zdjęcia: KW PSP w Katowicach