Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Powołanie Zastępców Komendantów Miejskich PSP w Bytomiu i Katowicach

2019.07. 1

Z dniem 1 lipca 2019 roku, decyzją Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Katowicach powołany został bryg. mgr inż. Patrycjusz Fudała dotychczas pełniący służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Sosnowcu na stanowisku Zastępcy Komendanta Miejskiego.

Pan bryg. mgr inż. Patrycjusz Fudała służbę w Państwowej Straży Pożarnej pełni od 1997r. Jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, którą ukończył z tytułem magistra inżyniera pożarnictwa w roku 2003. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w zakresie Inżynierii Oprogramowania.

Służbę rozpoczął w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach w Wydziale Operacyjnym. a następnie w Wydziale Informatyki i Łączności na stanowisku Kierownika Sekcji. Od czerwca  2008 roku pełnił służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Sosnowcu na stanowisku Starszego Specjalisty, a następnie Zastępcy Dowódcy JRG. Od 1 grudnia 2009 roku pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Sosnowcu, a z dniem 1 kwietnia 2010 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Sosnowcu.

Odznaczony: Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę, Złotą Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

 

Z dniem 1 lipca 2019 roku, decyzją Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Bytomiu powołany został mł. bryg. mgr Marek Trefon, który dotychczas pełnił obowiązki zastępcy komendanta tej jednostki.

Pan mł. bryg. mgr Marek Trefon w 2001 roku ukończył Centralną Szkołę PSP w Częstochowie i rozpoczął służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Bytomiu, zajmując kolejno stanowiska starszego ratownika, dowódcy zastępu, dowódcy zmiany, aż do roku 2014 kiedy został mianowany na stanowisko zastępcy dowódcy JRG, w której funkcjonuje specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego.

W trakcie służby podnosił swoje kwalifikacje zawodowe. W 2012 roku ukończył studia podyplomowe w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach na Wydziale Zarządzania - „Akademia Przywództwa”. Ponadto, w 2014 roku ukończył studia podyplomowe dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

Odznaczony: Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa