Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Dzień Otwarty w Komendzie Miejskiej PSP w Sosnowcu „Bezpieczne Wakacje 2019”

2019.07. 3

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu ma zaszczyt zaprosić wszystkich mieszkańców Sosnowca na Dzień Otwarty w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2019”, który odbędzie się na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP przy ul. Klimontowskiej 21 w Sosnowcu 8 lipca 2019 roku, od godziny 16:00. W trakcie trwania pikniku dostępne będą atrakcje w postaci stanowisk, gdzie uczestnicy będą mieli możliwość obejrzenia sprzętu strażackiego:

 • pokazy specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego z wykorzystaniem  pontonu ratowniczego i sprzętu nurkowego,
 • pokazy specjalistycznej grupy ratownictwa wysokościowego z wykorzystaniem technik alpinistycznych i drabiny mechanicznej SCD 42,
 • pokazy specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego i ekologicznego m.in. z wykorzystaniem robota,
 • stanowisko ratownictwa technicznego z wykorzystaniem sprzętu do stabilizacji pojazdów,
 • stanowisko ekspozycyjne Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach,
 • interaktywne stanowisko ratownictwa medycznego,
 • stanowisko prewencji społecznej w ramach akcji: „Bezpieczne Wakacje 2019”,
 • stanowisko interaktywne w zakresie profilaktyki i edukacji społecznej z  Centrum Edukacji Przeciwpożarowej w Chorzowie,
 • prezentacja sprzętu będącego na wyposażeniu KM PSP w Sosnowcu.

W ramach atrakcji przewidziano również stanowiska, gdzie uczestnicy będą mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności związanych z zawodem strażaka, m.in. w trakcie gier i zabaw tj.:

  • podawanie prądów wodnych z hydronetki do celu,
  • przeciąganie węża pożarniczego,
  • bieg z użyciem pachołków - slalom strażacki z użyciem prądownicy i manekina,
  • strażacki bieg z przeszkodami.

 

Serdecznie zapraszamy