Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Strażacy wizytowali obozy harcerskie w Ustroniu i Sławkowie

2019.07.11

Wakacje to czas zabawy i beztroski dla dzieci i młodzieży, czas spędzany aktywnie poprzez różne formy rekreacji. Jedną z nich jest wypoczynek zorganizowany w postaci obozów harcerskich. Strażacy z województwa śląskiego, czuwając nad bezpieczeństwem harcerzy, systematycznie udają się z wizytacją na tereny obozowisk.

8 lipca 2019 roku strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Będzinie odwiedzili harcerzy na terenie leśnym miasta Sławków, natomiast 9 lipca strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie wizytowali obóz na terenie „Lipowca” w Ustroniu.

W ramach nadzoru nad letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży oraz współpracy z organizatorem obozu, strażacy przeprowadzili pogadanki edukacyjne o zasadach bezpieczeństwa: zwrócono uwagę młodych ludzi na informacje z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym bezpiecznych zasad ewakuacji oraz bezpiecznego wypoczynku na terenie obozu, lasu oraz nad wodą i metod udzielania pierwszej pomocy.

Strażacy dokonali przeglądu obozowiska, przekazali informację o konieczności wyznaczenia miejsca zbiórki do ewakuacji w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych oraz zastępczego miejsca obozu w przypadku możliwości zaprószenia ognia. W tym celu przeprowadzono również praktyczne ćwiczenia próbnej ewakuacji obozowiska.
Omówiono także podstawowe aspekty służby strażaka oraz dokonano prezentacji sprzętu będącego na wyposażeniu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Wizyty strażaków, mające na celu sprawdzenie przygotowania obozowisk harcerskich na wypadek pożarów lub wichur, są również okazją do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych na temat zasad właściwego zachowania się w przypadku wystąpienia sytuacji niebezpiecznych.

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP w Będzinie i KP PSP w Cieszynie