Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

List sekretarza stanu MSWiA Jarosława Zielińskiego do druhen i druhów ochotniczych straży pożarnych w sprawie dodatkowych środków finansowych na działalność OSP

2019.07.11