Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Wizytacje obozów harcerskich i MDP w województwie śląskim

2019.07.16

W okresie od 24 czerwca do 15 lipca 2019 roku, na terenie powiatu częstochowskiego i zawierciańskiego odbyły się dwa obozy harcerskie. W trosce o bezpieczeństwo młodych harcerzy strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie oraz z Komendy Powiatowej PSP w Zawierciu przeprowadzali kontrole obozów.
W trakcie wizyt, strażacy przećwiczyli próbne alarmy z uczestnikami obozów, przypomnieli podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku oraz omówili zasady zachowania w lasach podczas pożarów, burz czy wichur. Sprawdzili również warunki ewakuacji oraz drożność dróg dojazdowych do obozowisk.
Funkcjonariusze nawiązali współpracę z kierownikami obozów i omówili  „Wytyczne Komendanta Głównego PSP w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla harcerskich obozów pod namiotami”. Dokonali przeglądu obozowiska, a także przeprowadzili szkolenia z zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego. Ponadto poinstruowali odnośnie zasad organizacji łączności, uczestnikom obozu użyczono radiotelefon.

W tym samym czasie w Węgierskiej Górce odbył się obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu mikołowskiego i gminy Goleszów. W obozie uczestniczyło 81 członków MDP, w tym 7 druhów z zaprzyjaźnionej jednostki straży pożarnej Nový Jičín w Republice Czeskiej.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne obejmowały wiedzę z zakresu: musztry, podręcznego sprzętu gaśniczego, armatury wodnej i pianowej oraz zagadnień z zakresu ratownictwa technicznego i medycznego.
Szkolenie prowadzone było przez strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Żywcu i Mikołowie oraz przez zawodowych ratowników medycznych i druhów z lokalnych Ochotniczych Straży Pożarnych. Szkolenie zakończono egzaminem, przeprowadzonym przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej PSP w Mikołowie. W zależności od grupy wiekowej oraz poziomu wiedzy, uczestnicy mogli uzyskać stopień członka, dowódcy lub instruktora MDP. 

Na zakończenie obozu odbyło się uroczyste rozdanie świadectw, wręczenie złotych, srebrnych i brązowych odznak MDP oraz dyplomów za współzawodnictwo w sporcie. Uroczystego wręczenia dokonał śląski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski, komendant powiatowy PSP w Mikołowie bryg. Damian Krawczyk, komendant powiatowy PSP w Żywcu st. bryg. Krzysztof Grygiel, oraz władze ZOSP RP Mikołów na czele z druhem prezesem Sławomirem Bijakiem.
Na uroczystość kończącą obóz przybyli przedstawiciele władz gminnych oraz samorządowych powiatów żywieckiego i mikołowskiego, a także zaproszeni goście z czeskiej jednostki straży pożarnej Nový Jičín.

 
opracowanie: KW PSP w Katowicach na podstawie materiałów KM PSP w Częstochowie, KP PSP w Mikołowie i KP PSP w Zawierciu.
zdjęcia: KM PSP w Częstochowie, KP PSP w Mikołowie i KP PSP w Zawierciu