Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Powołanie Zastępców Komendantów Miejskich PSP w Gliwicach i Sosnowcu

2019.08. 1

Z dniem 1 sierpnia 2019 roku, decyzją Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Gliwicach powołany został mł. bryg. mgr inż. Jacek Szczypiorski.

Pan mł. bryg. mgr inż. Jacek Szczypiorski jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Ponadto w 2017 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarządzania zasobami ludzkimi dla straży pożarnej w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Pan mł. bryg. mgr inż. Jacek Szczypiorski służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w 2001 roku w jednostce ratowniczo - gaśniczej KM PSP w Sosnowcu, zajmując kolejne stanowiska, między innymi zastępcy dowódcy JRG a następnie dowódcy JRG. Od czerwca 2019 roku pełnił służbę w KM PSP w Gliwicach na stanowisku dowódcy JRG nr 1 w Gliwicach.

W 2018 roku w trakcie 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24), pełnił funkcję oficera łącznikowego w sztabie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ponadto, w 2018 roku uczestniczył w misji humanitarnej w Libanie organizowanej przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej przy współpracy z LCD (Lebanese Civil Defence), której celem było realizowanie szkoleń przeciwpożarowych oraz zabezpieczanie przed pożarem obozowisk dla syryjskich uchodźców na pograniczu libańsko-syryjskim.

Odznaczony: Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz Dyplomem Komendanta Głównego PSP.

Z dniem 1 sierpnia 2019 roku, decyzją Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Sosnowcu powołany został st. kpt. mgr inż. Marcin Pilarski, który dotychczas pełnił obowiązki zastępcy komendanta tej jednostki.

Pan st. kpt. mgr inż. Marcin Pilarski pełni służbę w Państwowej Straży Pożarnej od 1999 roku. Jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, którą ukończył  2014 w roku, uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa oraz Politechniki Śląskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera. Ponadto ukończył studia podyplomowe „Zapobieganie pożarom i awariom” na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP oraz studia podyplomowe w zakresie Zarządzania zasobami ludzkimi dla straży pożarnej w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Pan st. kpt. mgr inż. Marcin Pilarski rozpoczął swoją służbę w jednostce ratowniczo - gaśniczej KM PSP w Sosnowcu, a następnie kontynuował w Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej - w 2009 roku został mianowany na stanowisko kierownika sekcji. Od 1 lipca 2019 roku pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Sosnowcu.

Odznaczony: Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.