Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Bezpieczne obozy harcerskie

2019.08. 2

Sezon wakacyjny w pełni, dlatego też strażacy z powiatu cieszyńskiego i tarnogórskiego prowadzą szereg działań na rzecz bezpieczeństwa w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Bezpieczne Wakacje 2019”.

22 lipca 2019 roku tarnogórscy strażacy wraz z policjantami odwiedzili obóz harcerski w Borowianach. Przedstawiciele służb wizytowali obozowisko pod kątem sprawdzenia bezpieczeństwa przebywających tam osób. W trakcie spotkania zaprezentowano sprzęt ratowniczo - gaśniczy JRG w Tarnowskich Górach, a funkcjonariusze komendy:

  • przypomnieli podstawowe zasady dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, obowiązujące w obiektach budowlanych ośrodka i na terenie leśnym, w tym zasady używania ognia i rozpalania ognisk,
  • omówili zasady i sprawdzili możliwości alarmowania służb ratowniczych,
  • omówili zasady ewakuacji w przypadku pożaru jak również innego miejscowego zagrożenia np. związanego z nagłymi i gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi,
  • omówili zasady i możliwości łączności pomiędzy ośrodkiem a Komendą Powiatową PSP w Tarnowskich Górach,
  • omówili zasady i możliwości wymiany istotnych informacji dot. bezpieczeństwa.

25 lipca 2019 roku strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Ustroniu wizytowali obozowisko „Bednarka”. Wypoczywająca na terenie Ustronia Lipowca młodzież to zgrupowania Hufca ZHP Olkusz, ZHP Bytom oraz Hufca ziemi wodzisławskiej.

Spotkania strażaków z harcerzami mają na celu podniesienie świadomości i zwrócenie uwagi młodzieży na aspekty związane nie tylko z zagrożeniem pożarowym, ale ogólnie pojętym bezpieczeństwem. Dzięki czemu wakacyjna przygoda będzie nie tylko bezpiecznym wypoczynkiem ale również lekcją edukacyjną na temat zasad właściwego zachowania w różnych sytuacjach zagrożenia.

Podczas spotkania na obozowisku przeprowadzono prelekcje, omówiono m.in. specyfikę służby strażaka, zaprezentowano sprzęt jakim strażacy posługują się podczas zdarzeń na drogach, a także przypomniano jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w trackie letniego wypoczynku.
W czwartkowym spotkaniu ze strażakami wzięło udział 87 harcerzy oraz 11 opiekunów.

 

Opracowanie: KW PSP w Katowicach na podstawie materiałów udostępnionych przez KP PSP w Cieszynie i KP PSP w Tarnowskich Górach
Zdjęcia: KP PSP w Cieszynie i KP PSP w Tarnowskich Górach