Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Festyn bezpieczeństwa w Jastrzębiu-Zdroju

2019.08. 7

27 lipca 2019 roku przed halą widowiskowo-sportową w Jastrzębiu-Zdroju odbył się festyn bezpieczeństwa. W wydarzeniu udział wzięli strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Jastrzębiu Zdroju oraz z Centrum Edukacji Przeciwpożarowej Komendy Miejskiej PSP w Chorzowie, a także inne służby z  terenu miasta. Strażacy zaprezentowali mieszkańcom pokaz swoich umiejętności, którymi wykazują się podczas akcji ratowniczych oraz sprzętu jakim dysponuje komenda. Pokazy obejmowały działania z zakresu ratownictwa wysokościowego oraz ratownictwa technicznego. W dalszej części festynu strażacy omówili jakie niebezpieczeństwo stwarza pozostawienie potrawy na kuchence gazowej oraz jakie są skutki próby gaszenia palącego się oleju wodą. W części praktycznej tej prelekcji pokazali, że należy zwrócić szczególną uwagę na specyficzny rodzaj pożaru jakim jest palący się olej, którego nie wolno gasić wodą. Podkreślili, że do stłumienia płomieni należy użyć pokrywki lub wilgotniej grubej tkaniny położonej na naczynie, wcześniej wyłączając palnik.
Licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta mogli także posłuchać prelekcji prowadzonych przez strażaków PSP, dotyczących tematyki szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz przyjrzeć się w jaki sposób ratownicy udzielają pomocy poszkodowanym. W ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2019” poruszano kwestie bezpiecznego zachowania podczas podróży oraz wypoczynku nad wodą. W ramach kampanii „Stop pożarom traw” omówiono również niebezpieczeństwa związane z okresem suszy podkreślono, aby zachować szczególną ostrożność w posługiwaniu się ogniem i rozpalać ogniska tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Wspomniano również o „cichym zabójcy” jakim jest tlenek węgla. Wszystkie informacje oraz pokazy spotkały się z dużym zainteresowaniem nie tylko dzieci, ale również dorosłych.

 

opracowanie: KM PSP w Jastrzębiu Zdroju
zdjęcia: Michał Piątek