Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Warsztaty ratowania ludzi z przewróconych jednostek pływających

2019.09. 6

6 września 2019 r. na terenie zbiornika wodnego Dziećkowice, odbyły się „Warsztaty z zakresu ratownictwa ludzi z przewróconych jednostek pływających”. Warsztaty zorganizowane przez Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP dedykowane były dla kadry instruktorskiej województwa śląskiego. W zajęciach uczestniczyli także przedstawiciele ze Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy. Głównym założeniem było stworzenie podstaw programowych dla działań związanych z przewróconymi jednostkami pływającymi. Współorganizatorami w zakresie przygotowania pozoracji, sprzętu i zabezpieczenia byli także: Wojewódzka Formacja Obrony Cywilnej – Pluton Ratownictwa Wodnego i Poszukiwawczego Śląskiego WOPR oraz „Yacht Club Opty”.

Zajęcia rozpoczęły się od teoretycznego zapoznania uczestników z budową różnego typu jachtów, które prowadził Pan Bogdan Jankowski, komandor „Yacht Club Opty”. Po części teoretycznej uczestnicy przystąpili do działań praktycznych.
Warsztaty zapoczątkowały ćwiczenia indywidualne mające na celu określenie maksymalnej głębokości, na jaką można się zanurzyć w pełnym umundurowaniu, tj. kamizelce i suchym skafandrze. Następnie wykonano próbę przeszukania odwróconego pontonu z linami i kamizelkami w środku, sprawdzając stopnień bezpieczeństwa prowadzonych działań wewnątrz przewróconej jednostki. Kolejne zadanie polegało na odwróceniu pływającego pontonu przez jednego ratownika, w celu wypracowania najlepszej metody działania.
Druga część działań praktycznych polegała na realizacji zadań związanych z przewróconym jachtem. Przeprowadzono próby spenetrowania go od zewnątrz, postawienia do prawidłowej pozycji, stabilizacji oraz holowania stabilizowanej jednostki.

Przeprowadzone ćwiczenia były bardzo pomocne w opracowaniu metodyki dedykowanej dla jednostek PSP, realizujących zadania związane z ratownictwem na obszarach wodnych w zakresie podstawowym.
Głównymi moderatorami zajęć byli: kpt. Tomasz Michalik - wojewódzki koordynator ratownictwa wodnego, starszy wykładowca w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach, Pan Jarosław Zwierzyna - krajowy specjalista do spraw prognozowania zagrożeń oraz instruktor ratownictwa wodnego i Pan Bogdan Jankowski - komandor „Yacht Club Opty” w Chełmie Śląskim i instruktor żeglarstwa.
Czynnymi uczestnikami warsztatów byli także instruktorzy ratownictwa wodnego ze Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy: mł. kpt. Krzysztof Bartoszek i mł.asp. Grzegorz Hipnerowicz, strażacy ze SGRW-N Bytom oraz strażacy z JRG Tychy, Mysłowice i Chorzów.

 

Opracowanie i zdjęcia: KW PSP w Katowicach