Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

„Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” na basenie w Piekarach Śląskich

2019.08.31

31 sierpnia 2019 roku na obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich odbyło się podsumowanie wakacyjnej akcji pn. "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą". Spotkanie było okazją do przeprowadzenia pogadanek z mieszkańcami Piekar Śląskich i okolicznych miejscowości na temat bezpiecznych sposobów rekreacji i wypoczywania nad wodą. W wydarzeniu udział wzięli również funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich oraz członkowie piekarskiego oddziału Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Piekarach Śląskich w czasie wizytacji przekazywali informacje o zagrożeniach związanych ze spędzaniem czasu nad wodą, jak również o zasadach, których stosowanie pozwoli na bezpieczny wypoczynek. Funkcjonariusze przygotowali stoiska tematyczne, na których zaprezentowano sprzęt ratowniczy wykorzystywany w ratownictwie wodnym. Można było także obejrzeć z bliska samochód ratowniczo – gaśniczy z całym wyposażeniem. Ponadto każdy z uczestników mógł nauczyć się udzielania pierwszej pomocy i samodzielnie przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie pod okiem strażaka-ratownika. Policjanci, strażacy oraz pracownicy piekarskiego WOPR-u dla wszystkich przybyłych gości przygotowali liczne konkursy oraz zabawy. Spotkanie było również okazją do popularyzowania służby w Państwowej Straży Pożarnej.

 

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Gąsowski
Zdjęcia: mł. bryg. Adrian Patalong