Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Ćwiczenia doskonalące z zakresu ratownictwa technicznego

2019.09. 3

29 - 30 sierpnia i 3 września na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich strażacy z jednostki ratowniczo – gaśniczej wspólnie druhnami i druhami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzezinach Śląskich i Dąbrówce Wielkiej przeprowadzili ćwiczenia z zakresu ratownictwa technicznego. Ćwiczenia polegały na prezentacji sposobu wykorzystania technik rozcinania karoserii samochodów w celu uwolnienia z nich potencjalnych poszkodowanych.

Strażacy pod okiem instruktorów zmianowych z zakresu ratownictwa technicznego ćwiczyli w sposób praktyczny nowe procedury i techniki ratowania poszkodowanych. Druhowie jednostek OSP mieli możliwość zapoznania się z nowym, rozbudowanym zestawem hydraulicznym do ratownictwa technicznego, pozyskanym przez Komendę Miejską PSP w Piekarach Śląskich.

Warsztaty w operowaniu sprzętem hydraulicznym są najlepszym sposobem na doskonalenie umiejętności wszystkich strażaków, gdyż jest to sprzęt, który znajduje się na wyposażeniu jednostek PSP i bardzo często wykorzystywany przy zdarzeniach drogowych.

 

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Gąsowski
Zdjęcia: mł. bryg. Adrian Patalong