Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Dodatkowe wsparcie finansowe o udzielenie dotacji dla jednostek OSP w ramach "Dofinansowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" w 2019 roku

2019.09.26