Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

List Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

2019.09.27