Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Uroczyste przekazania samochodów do jednostek OSP woj. śląskiego

2019.10. 8

W październiku 2019 roku w odbyły się kolejne uroczystości przekazania nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych województwa śląskiego.

2 października 2019 roku
W siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Wodzisławiu Śląskim przekazane zostały:
- samochód ratowniczo-gaśniczy GBA Volvo dla OSP Turza Śląska. Zakup ten został współfinansowany: w kwocie 80 000 zł. ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w kwocie 380 000 zł. ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz w kwocie 316 253 zł. z budżetu Gminy.
Łączny koszt pojazdu to 776 253 zł.

- samochód ratowniczo-gaśniczy GBA Renault dla OSP Biertułtowy. Zakup samochodu został współfinansowany: w kwocie 260 000 zł. ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w kwocie 100 000 zł. ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz w kwocie 446 880 zł. z budżetu Miasta Radlin.
Łączny koszt pojazdu to 806 880 zł.

6 października 2019 roku
W siedzibie jednostki OSP Żerkowice przekazano samochód ratowniczo - gaśniczy GBA Renault. Zakup samochodu został współfinansowany: w kwocie 260 000 zł. ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w kwocie 200 000 zł. ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz w kwocie 337 040 zł. z budżetu Miasta Zawiercie.

Łączny koszt pojazdu to 797 040 zł.

 W uroczystościach udział wzięli między innymi:

  • Przedstawicie rządu między innymi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Pan Adam Gawęda,
  • Senatorowie RP oraz Posłowie na Sejm,
  • Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski;
  • Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Pan Tomasz Bednarek
  • komendanci powiatowi PSP,
  • Prezes oraz wiceprezesi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP,
  • przedstawiciele samorządu terytorialnego.

Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski gratulował nowo pozyskanych samochodów. W swoich wystąpieniach podkreślał ważność, dla bezpieczeństwa lokalnych społeczności i funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, działań ratowniczych podejmowanych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych oraz tego jak duże wsparcie stanowią w systemie bezpieczeństwa państwa.

Od lipca 2019 roku w województwie śląskim przekazano już 18 samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP o łącznej wartości prawie 14.000.000 zł. Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych do jednostek OSP to niewątpliwie efekt wspólnego wysiłku wielu instytucji i osób zaangażowanych we wzmacnianie bezpieczeństwa na terenie gmin, powiatów i całego województwa.