Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Szkolenia z ratownictwa na obszarach wodnych

2019.10. 7

W dniach od 1 do 3 października 2019 roku, na terenie zbiornika „Morawa” (OSP Szopienice) zakończył się cykl 11 szkoleń z ratownictwa na obszarach wodnych, realizowanego przez Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w zakresie podstawowym. Szkolenia te były dedykowane dla instruktorów zmianowych z terenu województwa śląskiego i były one realizowane zgodnie z „Programem szkolenia z ratownictwa na obszarach wodnych realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym”, zatwierdzonym przez Komendę Główną PSP.
W 2019 roku, w sumie przeszkolono 132 instruktorów z  44 jednostek ratowniczo -gaśniczych województwa śląskiego, których zadaniem będzie przygotowanie strażaków z województwa do recertyfikacji z zakresu ratownictwa na obszarach wodnych. Kierownikiem szkoleń był kpt. Tomasz Michalik z Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach. Szkolącymi byli instruktorzy ratownictwa wodnego: kpt. Marcin Bac ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego z KM PSP w  Bytomiu, mł. kpt. Tomasz Kos z SGRW-N Bytom, kpt. Rafał Kulpa z JRG Mysłowice, asp. Marcin Zdybał z KM PSP Bytom, mł. ogn. Grzegorz Burczyk z SGRW-N Bytom, st. str. Kordian Grzybek z JRG Chorzów.