Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Promesy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa śląskiego

2019.10.11

W dniach 7 – 10 października 2019 roku w województwie śląskim odbyły się uroczystości wręczenia promes jednostkom OSP na zadanie publiczne pn. „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku”.
W trakcie uroczystości przekazano także promesy na zadanie pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia przeznaczonego do likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego" realizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

7 października 2019 roku w siedzibie jednostki OSP Grodziec w Będzinie wręczono promesy 148 jednostkom OSP z terenu powiatów będzińskiego i zawierciańskiego oraz miast Dąbrowa Górnicza, Jaworzno i Sosnowiec. Łączna kwota dofinasowania ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wyniosła 740 000 zł.

8 października 2019 roku w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach - Placówka Zamiejscowa w Bielsku-Białej wręczono promesy 206 jednostkom OSP na łączną kwotę 1 030 000 złotych. Dotacje ze środków MSWiA otrzymały jednostki z miasta Bielska-Białej oraz powiatu bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego oraz żywieckiego.  

9 października 2019 roku w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu wręczono promesy na dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 4 jednostkom OSP z Zabrza oraz 3 jednostkom OSP z Bytomia na łączną kwotę 35 000 zł.

10 października 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie wręczono promesy 18 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu mikołowskiego na łączną kwotę 90 000 zł. dofinasowania ze środków MSWiA. 

10 października 2019 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie wręczono promesy 122  jednostkom OSP na łączną kwotę 630 000 zł. Dofinasowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymały jednostki z miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego.

10 października 2019 roku w Centrum Kultury „Zamku w Toszku” wręczono promesy 38 jednostkom OSP z powiatu gliwickiego oraz 33 jednostkom OSP z powiatu tarnogórskiego na łączną na kwotę 380 000 zł. dofinansowania ze środków MSWiA. 

10 października 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie wręczono promesy 53 jednostkom OSP z terenu powiatu myszkowskiego. Łączna kwota dofinasowania ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wyniosła 265 000 zł.

W uroczystościach na terenie województwa śląskiego wzięli udział miedzy innymi:
- Marszałek Senatu RP Pan Stanisław Karczewski,
- Wiceminister w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Szymon Giżyński,
- Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pan Stanisław Szwed,
- Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Pan Grzegorz Puda,
- Senatorowie RP oraz Posłowie na Sejm,
- Wicewojewoda Śląski Pan Jan Chrząszcz,
- Wicewojewoda Śląski Pan Robert Magdziarz,
- Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski,
- Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Adam Wilk,
- Członek Zarządu Województwa Śląskiego Pani Beata Białowąs,
- Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Pan Tomasz Bednarek,
- Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Katowicach Pan Adam Lewandowski,
- komendanci powiatowi i miejscy PSP,
- prezesi jednostek OSP,
- przedstawiciele samorządu terytorialnego.

W województwie śląskim dotację na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku” otrzymało w sumie 906 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, na łączną kwotę 4.839.000 zł. Pozyskane środki pozwolą między innymi na realizowanie projektów oświatowo – kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przedsięwzięć sportowych, propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy oraz upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

 

zdjęcia: KW PSP w Katowicach, KM PSP w Bielsku-Białej, KM PSP w Częstochowie, KM PSP w Gliwicach, KP PSP w Mikołowie, KP PSP w Myszkowie