Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Warsztaty z ratownictwa chemicznego i ekologicznego

2019.10.24

21 października 2019 roku, w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Katowicach-Piotrowicach odbyły się warsztaty unifikacyjne z ratownictwa chemicznego i ekologicznego, realizowanego przez Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w zakresie podstawowym. Podczas warsztatów przedyskutowano oraz przećwiczono sposoby działań związanych z zagrożeniami chemiczno-ekologicznymi.

Warsztaty te były dedykowane dla kadry instruktorskiej województwa śląskiego. Ich celem była weryfikacja programu szkolenia, materiałów dydaktycznych oraz elementów, które będą wprowadzane podczas szkoleń z zakresu ratownictwa chemiczno - ekologicznego. Warsztaty prowadził kpt. Tomasz Michalik z Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach, a uczestnikami warsztatów byli strażacy ze specjalistycznych grup ratownictwa chemicznego województwa śląskiego.