Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Konferencja „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” w Siemianowicach Śląskich

2019.11. 4

29 października br., w Siemianowickim Centrum Kultury „Park Tradycji”, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich zorganizowała Konferencję pt. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.

Konferencję otworzył Komendant Miejski PSP w Siemianowicach Śląskich st. bryg. Rafał Świerczek, który przywitał przedstawicieli: Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich, służb współdziałających ze strażą pożarną, wszystkich spółdzielni mieszkaniowych, dyrektorów szkół oraz przedstawicieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W swoim wystąpieniu przypomniał wszystkim gościom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa związanych z emisją tlenku węgla do otoczenia.

W tematykę tegorocznej konferencji wpisuje się prowadzony od kilku lat program montażu czujników dymu i tlenku węgla w najbardziej zagrożonych zasobach mieszkaniowych Siemianowic Śląskich. Przedsięwzięcie powstało dzięki wspólnej inicjatywie Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich Pana Rafała Piecha, KM PSP  Siemianowicach Śląskich oraz MPGKiM. Ideą programu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta poprzez montaż urządzeń pomiarowo – akustycznych wskazujących stężenie tlenku węgla w mieszkaniach. Dotychczas w ramach kampanii zamontowano ponad 200 czujników.

Uczestnicy Konferencji mieli możliwość wysłuchania wykładu Dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich dr n. med. Mariusza Nowaka, który omówił leczenie osób poszkodowanych w wyniku zatrucia tlenkiem węgla i wykorzystanie do tego celu komory hiperbarycznej.
Prezes Korporacji Mistrzów Kominiarskich woj. śląskiego Pan Rafał Dydak przypomniał  zgromadzonym o konieczności systematycznego czyszczenia oraz przeglądu przewodów kominowych i wentylacyjnych.
Następnie wygłoszono referaty związane miedzy innymi z zagadnieniami spalania odpadów w domowych piecach na terenie Siemianowic Śląskich, które omówił przedstawiciel Straży Miejskiej.

Na zakończenie konferencji, zaproszeni goście mogli zobaczyć praktyczne zastosowanie czujnika tlenku węgla oraz dowiedzieć się o sposobie jego działania. Zaprezentowano również Mobilny Symulator Zagrożeń Pożarowych z Centralnego Muzeum Pożarnictwa, który uświadomił wszystkim uczestnikom, z jakimi zagrożeniami możemy się spotkać w naszych domach.
Uczestnicy konferencji wzięli udziału w losowaniu sześciu czujników tlenku węgla oraz trzech czujników dymu.

 

Opracowanie: KM PSP w Siemianowicach Śląskich
Zdjęcia: str. Wioleta Kubik i Wojciech Mateusiak