Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Ćwiczenia na obiekcie Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich

2019.11. 5

W ramach powiatowych ćwiczeń obronnych organizowanych przez Urząd Miasta w Piekarach Śląskich, 30 października 2019 roku strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Piekarach Śląskich przeprowadzili ćwiczenia na głównym obiekcie urzędu.

Ćwiczenia były okazją do doskonalenia umiejętności strażaków w prowadzeniu działań ratowniczo - gaśniczych w obiektach użyteczności publicznej, a także doskonaleniu współpracy z innymi służbami. W ćwiczeniach udział wzięli strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich, druhowie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Brzezin Śląskich i Dąbrówki Wielkiej, funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich oraz Straży Miejskiej w Piekarach Śląskich.

Przebieg ćwiczeń zakładał, że w obiekcie Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich doszło do pożaru. Po zauważeniu zagrożenia przez jednego z pracowników zarządzono ewakuację wszystkich urzędników oraz klientów. Po dojeździe strażaków na miejsce ćwiczeń i przyjęciu przez dowódcę meldunku od kierownika ewakuacji okazało się, że najprawdopodobniej nie ewakuował się jeden z urzędników. Działania strażaków polegały na przeszukaniu obiektu urzędu celem odnalezienia pracownika oraz ewentualnych innych osób mogących pozostawać w budynku, a także podjęciu działań gaśniczych. Szczególnym utrudnieniem dla wszystkich służb biorących udział w ćwiczeniach był fakt, że obiekt Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich znajduje się przy głównej ulicy miasta, a same ćwiczenia zorganizowano w godzinach południowych, a więc w okresie największego natężeniu ruchu samochodowego.

Przedmiotowe ćwiczenia były również okazją do przekazania  przez piekarskich strażaków, w formie wykładu, naczelnikom oraz kierownikom poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta informacji o prawidłowej organizacji i przebiegu ewakuacji w obiektach użyteczności publicznej.

 

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Gąsowski
Zdjęcia: mł. bryg. Adrian Patalong