Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Konferencja „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”

2019.11.15

15 listopada w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla przedstawicieli zasobów mieszkaniowych Dąbrowy Górniczej oraz firm zajmujących się przeglądami przewodów wentylacyjno-kominowych i instalacji gazowych. Konferencja została zorganizowana przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej, we współpracy z Prezydentem Miasta Dąbrowa Górnicza, w ramach ogólnopolskiej kampanii „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”.

W okresie jesienno-zimowym w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstawania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Głównym celem kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla. Poprzez tego typu przedsięwzięcia strażacy mają możliwość podniesienia poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotne jest również uświadomienie jakie korzyści niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujników dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest także przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków o obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenia przewodów kominowych oraz sprawdzenia instalacji wentylacyjnej.

Podczas konferencji Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza przekazał Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej czujniki, które będą rozdane mieszkańcom miasta, szczególnie podczas zdarzeń związanych z emisją tlenku węgla.

W trakcie spotkania zaprezentowano również Mobilny Symulator Zagrożeń Pożarowych z Centralnego Muzeum Pożarnictwa, który uświadomił wszystkim uczestnikom, z jakimi zagrożeniami możemy się spotkać w naszych domach.Opracowanie i zdjęcia: KM PSP w Dąbrowie Górniczej