Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Wizyta Zastępcy Komendanta Głównego PSP w Komendzie Wojewódzkiej PSP oraz Komendzie Miejskiej PSP w Bielsku-Białej

2019.12.23

23 grudnia 2019 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP
w Katowicach odbyło się przedświąteczne spotkanie Zastępcy Komendanta Głównego PSP st. bryg. Arkadiusza Biskupa i Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Bogdana Jędrochy z funkcjonariuszami i pracownikami cywilnymi komendy oraz strażakami pełniącymi służbę w podległych jednostkach.

Podczas spotkania Zastępca Komendanta Głównego PSP wręczył nagrody pieniężne Komendanta Głównego PSP dla funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach, którzy swoją postawą w służbie wyróżnili się w roku 2019. Nagrody pieniężne otrzymali również strażacy - członkowie grup specjalistycznych Państwowej Straży Pożarnej:

  • Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego z Komendy Miejskiej PSP w Bytomiu,
  • Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Komendy Miejskiej PSP w Katowicach,
  • Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach,
  • Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego z Komendy Miejskiej PSP w Dąbrowie Górniczej,
  • Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego oraz Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej z Komendy Powiatowej w Tarnowskich Górach.

Następnie Zastępca Komendanta Głównego PSP st. bryg. Arkadiusz Biskup i Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Bogdan Jędrocha udali się z wizytą do Komendy Miejskiej PSP w Bielsku – Białej. Tam, podczas spotkania przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych odebrali z rąk Zastępcy Komendanta Głównego PSP promesy na  realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia, niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych”. Promesy otrzymało 18 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu bielskiego oraz 1 z Jastrzębia-Zdroju.

Spotkanie to było również okazją do złożenia podziękowań 82 strażakom z Komendy Miejskiej PSP w Bielsku – Białej oraz ze Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej z Komendy Miejskiej PSP w Jastrzębiu Zdroju, którzy brali udział w akcji ratowniczej po zawaleniu się budynku jednorodzinnego w wyniku wybuchu gazu w Szczyrku.

 

Opracowanie: KW PSP w Katowicach
Zdjęcia: KW PSP w Katowicach i KM PSP w Bielsku-Białej