Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

3 ofiary śmiertelne tlenku węgla w Bytomiu

2020.03. 2

1 marca 2020 roku, o godz.20:12 stanowisko kierowania KM PSP w Bytomiu otrzymało zgłoszenie od krewnej, której nie udało się skontaktować z rodziną zamieszkałą przy ul. Jana Nikodema Jaronia. Po przybyciu na miejsce zastępów straży pożarnej, zabezpieczono teren zdarzenia. Strażacy przy pomocy specjalistycznego sprzętu otworzyli drzwi do mieszkania, w którym znaleźli trzy osoby bez oznak czynności życiowych (dwie kobiety i mężczyznę). Wykonano pomiar, który wskazał na stężenie tlenku węgla - piece w mieszkaniu były wygaszone, okna były zamknięte, a kratki wentylacyjne (w kuchni i łazience) były zaklejone.
Obecnej na miejscu kobiecie, która zgłosiła zdarzenie, strażacy udzielili wsparcia psychicznego. Następnie została ona przebadana przez zespół ratownictwa medycznego.
Strażacy przewietrzyli, a następnie wykonali ponowne pomiary na obecność tlenku węgla w mieszkaniu, w którym doszło do zatrucia, jak również w pozostałych lokalach w budynku i na klatce schodowej. Mieszkanie przekazano policji obecnej na miejscu zdarzenia. 

Od początku tzw. sezonu grzewczego tj. od 1 października 2019r. do 1 marca 2020r. Państwowa Straż Pożarna w woj. śląskim odnotowała 1.632 zdarzenia, w tym 832 pożary w budynkach mieszkalnych, spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzeń i instalacji grzewczych. W 325 przypadkach, w lokalach mieszkalnych zadziałał czujnik tlenku węgla. W zdarzeniach rannych zostało 412 osób, w tym 143 dzieci. 12 osób zatruło się śmiertelnie tlenkiem węgla.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? 
Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Ma silne własności toksyczne. Gromadzi się głównie pod sufitem ponieważ ma nieco mniejszą gęstość od powierza.
Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla: 
• jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku),
• blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?
Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych.
Wadliwe działanie wspomnianych przewodów może wynikać z:

 • ich nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia.

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia? 
W celu uniknięcia zaczadzenia należy:

 • przeprowadzać kontrole techniczne, sprawdzać szczelność przewodów kominowych, systematycznie je czyścić,
 • użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
 • nie zasłaniać, przykrywać urządzeń grzewczych.
 • stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
 • nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych,
 • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
 • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do otworu lub kratki,
 • często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien, 
 • nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć
 • pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.


W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu autonomicznych czujek dymu i tlenku węgla .