Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Powołanie Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Zabrzu

2020.05.18

Z dniem 18 maja 2020 roku, decyzją Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Zabrzu powołany został bryg. inż. poż. Wojciech Dela, który dotychczas pełnił obowiązki zastępcy komendanta tej jednostki.

bryg. inż. poż. Wojciech Dela jest absolwentem Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Ukończył także studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie i podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

W 1997 roku został skierowany do służby w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie z przydziałem do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, gdzie między innymi zajmował stanowisko dowódcy zastępu oraz pełnił obowiązki dowódcy zmiany. Od 1999 kontynuował służbę w systemie codziennym, realizując zadania w pionie operacyjnym. W roku 2007 został mianowany na stanowisko naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego, a następnie w 2018 roku na stanowisko dowódcy JRG; pełnił również funkcję oficera prasowego. Z dniem 19 marca 2020 roku Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powierzył mu pełnienie obowiązków zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Zabrzu.

Wielokrotnie brał udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, z których na szczególną uwagę zasługują: katastrofa budowlana na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich w 2006 roku, pożar gazociągu w Chorzowie w 2014 roku i pożaru hali produkcyjnej nadtlenku benzoilu na terenie zakładu Novichem w Chorzowie 2016 roku.

Jest inicjatorem wielu przedsięwzięć sportowych i edukacyjnych, mających na względzie dbałość o sprawność i kondycję strażaków oraz godne reprezentowanie Państwowej Straży Pożarnej, a także kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw u dzieci w wieku przedszkolnych i szkolnym.

Odznaczony:  Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.