Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

PCK dziękuje za współpracę strażakom i druhom ochotnikom

2020.06.10

9 czerwca 2020 roku, w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach, przedstawiciele Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, w podziękowaniu za pomoc w działaniach związanych w zapobieganiu pandemii koronawirusa w Polsce, przekazali na ręce Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej Państwowej nadbryg. Jacka Kleszczewskiego 1.130 szt. różnego rodzaju kosmetyków firmy Procter&Gamble. Ze strony Polskiego Czerwonego Krzyża w spotkaniu uczestniczyli Dyrektor Śląskiego Oddziału Pan Bogdan Ogrocki wraz z Panem Piotrem Górnikiem – członkiem Oddziału.

Państwowa Straż Pożarna oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego na co dzień współpracują z PCK, podczas zabezpieczania różnego rodzaju zdarzeń i imprez. W strukturach Śląskiego Oddziału działa obecnie 85 klubów Honorowych Dawców Krwi PCK, wśród których są 4 kluby Honorowych Dawców, funkcjonujących przy jednostkach OSP – jeden w Bytomiu oraz trzy kluby w Bielsku-Białej (w Jaworzu, Kobiernicach i Rybarzowicach). Dyrektor Bogdan Ogrocki podkreślał podczas spotkania podziw dla podwójnego zaangażowania członków tych klubów w ratowanie ludzkiego życia, nie tylko jako strażaków ratowników, ale również honorowych dawców krwi. Podziękował również wszystkim strażakom i druhom ochotnikom za dotychczasową pomoc i wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę.

opracowanie: Śląski Oddział PCK, KW PSP w Katowicach
zdjęcia: Śląski Oddział PCK