Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Porozumienie o współpracy z 13. Śląską Brygadą Obrony Terytorialnej

2020.06.18
Porozumienie o współpracy ze 13. Śląską Brygadą Obrony Terytorialnej

18 czerwca 2020 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach, Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jacek Kleszczewski oraz Dowódca 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Tomasz Białas podpisali porozumienie w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach i 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

„Mam nadzieję, że dzięki podpisanemu dzisiaj porozumieniu współpraca będzie realizowana w coraz szerszym zakresie, także poprzez wspólne ćwiczenia i szkolenia” – powiedział nadbryg. Jacek Kleszczewski. Podziękował także za dotychczasową dobrą współpracę z 13. Śląską Brygadą Obrony Terytorialnej.

Porozumienie określa między innymi zasady współpracy podczas realizacji zadań związanych ze zwalczaniem klęsk żywiołowych i likwidacją ich skutków, akcji poszukiwawczych oraz działań pomocniczych w trakcie gaszenia pożarów i likwidacji miejscowych zagrożeń. Ma również na celu rozwinięcie współpracy w zakresie doskonalenia zawodowego, w ramach której przewiduje się  wzajemne wykorzystywanie infrastruktury szkoleniowej, wymianę doświadczeń kadry instruktorskiej, jak i organizowanie wspólnych ćwiczeń i szkoleń.

W spotkaniu wzięli udział zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, członkowie Kolegium Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego oraz oficerowie 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej z sekcji operacyjnej i cywilno- wojskowej.

Podpisany dzisiaj dokument jest konsekwencją porozumienia zawartego 5 lutego 2020 roku, pomiędzy Komendantem Głównym PSP st. bryg. Andrzejem Bartkowiakiem, dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesławem Kukułą oraz Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem, które sformalizowało współpracę jaką Wojska Obrony Terytorialnej podejmują od początku powstania ze służbami podległymi Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

opracowanie: mł.bryg. Aneta Gołębiowska KW PSP w Katowicach