Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Śląscy strażacy zakończyli zbiórkę krwi

2020.07. 3

Śląscy strażacy udowodnili, że „ratowanie życia mają we krwi”. Podczas honorowej zbiórki, zorganizowanej na terenie trzech komend Państwowej Straży Pożarnej (w Katowicach, Pszczynie i Częstochowie) zebrano prawie 60 litrów krwi. 

Zbiórkę przeprowadzono w związku ze znacznym zmniejszeniem zapasów w bankach krwi, spowodowanym sytuacją epidemiczną w kraju i zagrożeniem zakażeniem koronawirusem COVID-19. Dlatego też śląscy strażacy, przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic, podjęli inicjatywę oddania krwi na rzecz potrzebujących, pod hasłem „Strażacy ratowanie życia mają we krwi”.

Pierwsza zbiórka odbyła się 22 czerwca br. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Katowicach -Szopienicach, a jednym z pierwszych strażaków, który oddał krew był nadbryg. Jacek Kleszczewski – Śląski Komendant Wojewódzki PSP.

Ze względu na sytuację epidemiczną i bezpieczeństwo strażaków zbiórki krwi zorganizowane były z zachowaniem procedur i reżimu sanitarnego.

opracowanie: KW PSP w Katowicach
zdjęcia: KW PSP w Katowicach, KM PSP w Częstochowie, KP PSP w Pszczynie