Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Warsztaty unifikacyjne z ratownictwa wodnego

2020.07.22
Warsztaty unifikacyjne z ratownictwa wodnego

13 lipca 2020 roku  na stawie „Morawa” w Katowicach – Szopienicach odbyły się warsztaty unifikacyjne z ratownictwa wodnego, realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym. Warsztaty te były dedykowane kadrze instruktorskiej województwa śląskiego i prowadzone były w trybie otwartym, tzn. każdy z uczestników miał wpływ na przebieg warsztatów. Przećwiczono elementy, które będą prowadzone podczas szkoleń wodnych, realizowanych przez ośrodek szkolenia. Wypróbowano również nowe pomysły wykorzystania sprzętu do ratownictwa wodnego (trap pneumatyczny, sanie lodowe, pas „węgorz”). W szkoleniu, prowadzonym przez kadrę środka szkolenia, uczestniczyli strażacy z komend w Bytomiu i Chorzowie.