Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Porozumienie o współpracy z Międzyregionalną Śląską Sekcją Pożarnictwa NSZZ "Solidarność"

2020.07.23

22 lipca 2020 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach, Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jacek Kleszczewski oraz Przewodniczący Międzyregionalnej Śląskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” Pan Damian Kochoń podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy.