Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

2020.08. 1
76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia 2020 roku, punktualnie o godzinie 17.00. we wszystkich jednostkach Państwowej Straży Pożarnej w województwie śląskim uruchomiono sygnały świetlne i dźwiękowe w pojazdach pożarniczych. W ten sposób strażacy upamiętnili 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

opracowanie: KW PSP w Katowicach
zdjęcia: KM/P PSP województwa śląskiego