Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Ograniczenia w funkcjonowaniu KW PSP Katowice

2020.08.27

OGRANICZENIA W FUNKCJONOWANIU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KATOWICACH

Od 31 sierpnia 2020 r. do odwołania wprowadza się ograniczenia w funkcjonowaniu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach w zakresie wskazanym poniżej:

1. Komenda prowadzi bezpośrednią obsługę interesantów w sprawach wymagających osobistego stawienia się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie.

2. Komenda prowadzi obsługę interesantów poprzez Punkt Kancelaryjny znajdujący się przy wejściu głównym, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

3. We wszystkich sprawach, prowadzonych przez tutejszą komendę, można kontaktować się z pracownikami telefonicznie i mailowo lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną, a także za pośrednictwem ePUAP, z uwzględnieniem zakresu podanego w informacjach szczegółowych zawartych w pkt. 6.

4. Numery telefonów kontaktowych znajdują się w zakładce KONTAKT na stronie internetowej Komendy oraz w pkt. 7.

5. Na umówioną wizytę należy przychodzić do Komendy nie wcześniej niż 10 minut przed umówioną godziną, pamiętając o obowiązku zakrywania ust i nosa (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami). Ponadto przed wejściem na teren komendy interesantowi wykonany zostanie pomiar temperatury ciała (klauzula informacyjna RODO w pkt. 8).

6. Informacje szczegółowe:

  • SPRAWY dotyczące zakresu WYDZIAŁU KONTROLNO - ROZPOZNAWCZEGO – dokumenty należy przesłać na adres siedziby lub składać w Punkcie Kancelaryjnym. Osobiste załatwianie sprawy możliwe jest po telefonicznym umówieniu terminu i godziny wizyty, kontakt w tej sprawie pod numerem telefonu:
Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy KW PSP Katowice tel. 32 621 56 10,
Sekretariat Zastępców Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP tel. 32 621 51 11.
  • SKŁADANIE SKARG I WNIOSKÓW (Samodzielne stanowisko pracy ds. kontroli) – złożenie pisemne poprzez przesłanie na adres siedziby. Osobiście: interesanci obsługiwani będą po telefonicznym umówieniu terminu i godziny wizyty, kontakt w tej sprawie pod numerem telefonu:
Sekretariat Zastępców Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP tel. 32 621 51 11,
Sekretariat Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP tel. 32 621 51 10.

 

7. Dane kontaktowe:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach:
ul. Wita Stwosza 36, 40-042 Katowice 
Telefon centrala: (+48) 32 621 50 00
e-mail: straz@katowice.kwpsp.gov.pl
adres elektronicznej skrzynki podawczej Komendy Wojewódzkiej PSP Katowice na platformie ePUAP: /KWPSPKatowice/SkrytkaESP

Sekretariat Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP:
tel. (+48) 32 621 51 10
faks : (+48) 32 621 51 15

Sekretariat Zastępców Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP: 
tel. (+48) 32 621 51 11 

Godziny pracy administracyjnej komendy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30. do 15.30 – obsługa kancelaryjna interesantów w godzinach 7.30 - 15.30

Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego: 
czynne całą dobę telefon: (+48) 32 621 52 00 faks (+48) 32 621 52 15

Kasa – wyłącznie po telefonicznym umówieniu wizyty:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

8. KLAUZULA INFORMACYJNA w związku z pomiarem temperatury ciała realizowanym w budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Śląski Komendant Wojewódzki PSP informuje, że:

Administratorem Pana/Pani danych jest: Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, ul. Wita Stwosza 36, 40-042 Katowice.

Kontakt do inspektora ochrony danych: 32 62 15 180 lub rbialas@katowice.kwpsp.gov.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie profilaktyki zachowawczej w związku z zachorowaniami na COVID-19.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6, ust. 1, lit. d RODO

Informacje o odbiorcach danych: jednostki sanitarne lub służby medyczne oraz inne jednostki uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Odczytane dane nie będą podstawą profilowania oraz zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Okres przechowywania danych: dane dotyczące temperatury ciała nie są rejestrowane ani przechowywane.

W związku z pomiarem temperatury ma Pani/Pan prawo do: żądania wglądu do danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.