Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Ograniczenia w funkcjonowaniu KW PSP Katowice

2020.10.18

OGRANICZENIA W FUNKCJONOWANIU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KATOWICACH

Od 31 sierpnia 2020 r. do odwołania wprowadza się ograniczenia w funkcjonowaniu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach w zakresie wskazanym poniżej:

1. Komenda prowadzi bezpośrednią obsługę interesantów w sprawach wymagających osobistego stawienia się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie.

2. Komenda prowadzi obsługę interesantów poprzez Punkt Kancelaryjny znajdujący się przy wejściu głównym, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

3. We wszystkich sprawach, prowadzonych przez tutejszą komendę, można kontaktować się z pracownikami telefonicznie i mailowo lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną, a także za pośrednictwem ePUAP, z uwzględnieniem zakresu podanego w informacjach szczegółowych zawartych w pkt. 6.

4. Numery telefonów kontaktowych znajdują się w zakładce KONTAKT na stronie internetowej Komendy oraz w pkt. 7.

5. Na umówioną wizytę należy przychodzić do Komendy nie wcześniej niż 10 minut przed umówioną godziną, pamiętając o obowiązku zakrywania ust i nosa (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami). Ponadto przed wejściem na teren komendy interesantowi wykonany zostanie pomiar temperatury ciała (klauzula informacyjna RODO w pkt. 8).

6. Informacje szczegółowe:

  • SPRAWY dotyczące zakresu WYDZIAŁU KONTROLNO - ROZPOZNAWCZEGO – dokumenty należy przesłać na adres siedziby lub składać w Punkcie Kancelaryjnym. Osobiste załatwianie sprawy możliwe jest po telefonicznym umówieniu terminu i godziny wizyty, kontakt w tej sprawie pod numerem telefonu:
Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy KW PSP Katowice tel. 32 621 56 10,
Sekretariat Zastępców Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP tel. 32 621 51 11.
  • SKŁADANIE SKARG I WNIOSKÓW (Samodzielne stanowisko pracy ds. kontroli) – złożenie pisemne poprzez przesłanie na adres siedziby. Osobiście: interesanci obsługiwani będą po telefonicznym umówieniu terminu i godziny wizyty, kontakt w tej sprawie pod numerem telefonu:
Sekretariat Zastępców Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP tel. 32 621 51 11,
Sekretariat Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP tel. 32 621 51 10.

 

7. Dane kontaktowe:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach:
ul. Wita Stwosza 36, 40-042 Katowice 
Telefon centrala: (+48) 32 621 50 00
e-mail: straz@katowice.kwpsp.gov.pl
adres elektronicznej skrzynki podawczej Komendy Wojewódzkiej PSP Katowice na platformie ePUAP: /KWPSPKatowice/SkrytkaESP

Sekretariat Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP:
tel. (+48) 32 621 51 10
faks : (+48) 32 621 51 15

Sekretariat Zastępców Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP: 
tel. (+48) 32 621 51 11 

Godziny pracy administracyjnej komendy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30. do 15.30 – obsługa kancelaryjna interesantów w godzinach 7.30 - 15.30

Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego: 
czynne całą dobę telefon: (+48) 32 621 52 00 faks (+48) 32 621 52 15

Kasa – wyłącznie po telefonicznym umówieniu wizyty:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

8. KLAUZULA INFORMACYJNA w związku z pomiarem temperatury ciała realizowanym w budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach oraz podaniem imienia, nazwiska i numeru telefonu do kontaktu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Śląski Komendant Wojewódzki PSP informuje, że:

Administratorem Pana/Pani danych jest: Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej straży Pożarnej, ul. Wita Stwosza 36, 40-042 Katowice.

Kontakt do inspektora ochrony danych: 32 62 15 180 lub rbialas@katowice.kwpsp.gov.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie profilaktyki zachowawczej w związku z zachorowaniami na COVID-19.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6, ust. 1, lit. d RODO

Informacje o odbiorcach danych: jednostki sanitarne lub służby medyczne oraz inne jednostki uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Odczytane dane nie będą podstawą profilowania oraz zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Nie podanie przez Państwa danych kontaktowych skutkuje zakazem poruszania się po terenie KW PSP. Istnieje możliwość załatwienia sprawy według zasad opisanych powyżej.

Okres przechowywania danych: podane przez Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż 14 dni.

Przysługuje Państwu prawo do: żądania wglądu do danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.