Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Wsparcie placówek oświatowych w środki ochrony indywidualnej

2020.09. 7

Strażacy z terenu województwa śląskiego pomagają samorządom w transporcie i dystrybucji środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekcyjnych dla uczniów i nauczycieli w szkołach. Przy współpracy z Pocztą Polską materiały są transportowane z magazynów Agencji Rezerw Materiałowych do jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, skąd trafiają do szkół na potrzeby uczniów i nauczycieli.

Akcja podzielona została na trzy etapy. Obecnie dobiega końca drugi etap działań, a do listy odbiorców dołączają również przedszkola.

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, środki dezynfekujące posłużą do czyszczenia powierzchni, wyposażenia klas, korytarzy oraz innych miejsc przeznaczonych na pobyt dzieci i młodzieży szkolnej.

Dotychczas do placówek oświatowych w województwie trafiło ponad 2.200 000 sztuk maseczek, 629 termometrów i prawie 130 tysięcy opakowań płynu do dezynfekcji.

opracowanie: KW PSP w Katowicach
zdjęcia: KP/M PSP województwa śląskiego