Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Porozumienie o współpracy z Oddziałem Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

2020.09.10
Porozumienie o współpracy z Oddziałem Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

10 września 2020 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach, Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jacek Kleszczewski oraz Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pan Piotr Dobosz podpisali porozumienie o współpracy.

Projekt ma na celu propagowanie działań w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym skierowanych do rolników oraz mieszkańców wsi i obszarów wiejskich w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na obszarze województwa śląskiego.

Podpisany dzisiaj dokument jest konsekwencją porozumienia zawartego 17 lipca 2020 roku, pomiędzy Komendantem Głównym PSP nadbryg. Andrzejem Bartkowiakiem oraz Prezesem KRUS Panią dr Aleksandrą Hadzik.

 

opracowanie i zdjęcia: KW PSP w Katowicach